Your avatar

Danskboligforsikring

@boligforsikring

Dansk Boligforsikring er din vej til et sikkert boligkøb. Dansk Boligforsikring er førende inden for ejerskifteforsikring og sælgeransvarsforsikring.
0

followers

0

following

  • Posts
    23
Post image : Gør huset klar til åbent hus

Gør huset klar til åbent hus

Dansk Boligforsikring vil gerne hjælpe alle, som bevæger sig på boligmarkedet, ikke kun køberen men også sælgeren, derfor tilbyder Dansk Boligforsikring både en ejerskifteforsikring og sælgeransvarsforsikring til sine kunder.
I takt med at boligudbuddet på det danske boligmarked stiger, kan flere sælgere have brug for at holde åbent hus og overbevise køberen, at det er det rette hjem for dem. Hvad er især godt at få gjort i hjemmet, inden det præsenteres for mulige købere? 
At købe et hus er en stor investering. Derfor vil gæsterne have et meget kritisk blik på hjemmet, når de kommer og ser, om det skal være deres fremtidige hjem. Har boligen brug for små reparationer, skal de ordnes, inden gæster kommer til åbent hus. De skal elske huset, hvilket kan være svært, hvis huset har flere løse dørhåndtag, krakeleret maling e.l. 
At lægge et nyt lag maling er en af de nemmeste reparationer at foretage sig, som giver lister og paneler et nyt look. Samtidig kan et frisk lag af fugning på toilettet, reparation af huller og udskiftning af elpærer hjælpe potentielle købere til at koncentrere sig om, hvad de kan lide ved huset i stedet for at fokusere på små men tydelige problemer.  
Læs flere blogindlæg fra Dansk Boligforsikring her
Jo mindre jo bedreFærre genstande er bedre, når huset skal præsenteres for potentielle købere. Det handler om, hvad der står på køkkenborde, i vindueskarmen, sofabordet o.l. Har huset mange småting stående, kan køberen få den tanke, at der måske ikke er plads til deres egne genstande. Fjern overskydende genstande og sæt det på lager eller giv det væk til donationer. Det gælder også store eller overskydende møbler.
Udforsk Dansk Boligforsikring her
Uanset hvor lækker boligen er indvendig, så vil køberens førstehåndsindtryk af boligen være baseret på det ydre udtryk. Derfor skal du sikre, at boligen efterlader et flot og indbydende indtryk. Det kan være så simpelt som at plante farverige blomster ved hoveddøren. Har du stærke farver på væggene, bør de males i mere neutrale farver. Grønne farver er også godt, når det kommer fra planter. Planter skaber en varm og velkommen atmosfære. Det kan også komme fra buketter rundt omkring i hjemmet. Det skal være muligt for køberen at se, hvordan deres liv vil se ud, hvis de flyttede ind i huset. 
Læs om Dansk Boligforsikrings sælgeransvarsforsikring her
Som sagt rens, rens og rens endnu en gang. Rengøring giver indtryk af, at huset er blevet godt vedligeholdt. Huset skal være flot og rent, når køberen skal forelske sig i huset. Fokusér gerne ekstra meget på toilettet og få fliserne til at skinne. Foretag derefter en lugtetest. Hvis der er en mærkelig lugt i hjemmet, kan give det forkerte indtryk. Dog skal man ikke bruge for mange luftfriskere, da der ikke skal hænge en parfumeret lugt i luften. Forsøg også med en god omgang udluftning, inden potentielle købere ankommer. Husk også at pudse vinduerne godt. Til sidst sørg også for den udvendige del af huset. Kan gangen op til hoveddøren have brug for en højtryksspuling eller en ny omgang maling ved døren? Fjern snavs og andet ukrudt.
Når der er kommet styr på alt dette, er man godt på vej til at blive klar til at holde åbent hus. Så skal man selvfølgelig også huske at gøre potentielle kunder opmærksomme på det åbne hus, så der kommer besøgende og server noget mad og drikke til gæsterne. 
Dyk ned i andet indhold fra Dansk Boligforsikring her.

Your avatar
Created 6 months ago
Post image : Kender du til reglerne ved en ejerskifteforsikring?

Kender du til reglerne ved en ejerskifteforsikring?

Visse regler gør sig gældende for, at en ejerskifteforsikring kan træde i kraft i forbindelse med en skade. Det er vigtigt, at man sammen med sin udbyder af ejerforsikringen har forventningsafstemt, hvad forsikringen dækker, og hvornår denne dækker en skade. Hvis man ikke har sat sig ind i reglerne, kan man med fordel læse videre her.
Overordnet gælder reglerne for en ejerskifteforsikring boligerne en- og tofamiliehuse. Endvidere skal disse boliger være kategoriseret som helårsbeboelse, hvor der ses på køb at et helt hus, anparter af huse og sommerhuse. Reglerne gælder derfor ikke i forbindelse med køb af grunde som er ubebygget, under opførelse, landbrugsejendomme (jf. undergivelse af landbrugspligt samt boliger, som er betegnet som aktielejligheder og andelsboliger.
Generelle regler ved en ejerskifteforsikring er, at denne skal være tilbudt til køber af sælger, som indhenter et tilbud hos et selskab. Sælgeren skal i forbindelse med ejerskifteforsikringen tilbyde køber at betale for det, der svarer til halvdelen af præmien ved den billigste løsning – også kendt som basismodellen. Denne basismodel gør sig gældende for forsikring af skader på huset, og derfor ikke udenfor huset. Hvis køber ønsker at forsikringen også skal dække skader på grunden, kan denne investere i en udvidet ejerskifteforsikring. Denne gælder op til 10 år, men sælger er kun forpligtet til at betale halvdelen af præmien for førnævnte basis ejerskifteforsikring.  
Vil man vide mere om reglerne, dækning og komme i kontakt med en erfaren konsulent kan man læse mere om ejerskifteforsikring regler.
Hvilke skader dækker en ejerskifteforsikring?
Basis ejerskifteforsikringen dækker skader på huset, som man ikke vil forvente vil være sket med henblik på alderen på huset samt vedligeholdelsestilstanden. Derudover gælder en dækning af ovenforstående samt ulovlige installationer – fx el eller vvs kun, hvis dette ikke er fremlagt i den udarbejdede el- og tilstandsrapport. Baggrunden for dette er, at man som køber ikke er blevet oplyst om eventuelle fejl og mangler, som kan forårsage skader og give økonomiske konsekvenser.
Ved at dokumentere, at man som køber ikke har haft kendskab til skaderne, som har fundet sted inden købet, kan ejerskifteforsikringen tages i brug.
Skader som dækkes af en ejerskifteforsikring er bl.a.:
·         Skjulte fejl
·         Skjulte mangler
·         Ulovlig el-installation
·         Ulovlig VVS-installation
Det kan være skader som lækage, revner, brud etc., såfremt det har nævneværdig betydning for funktionaliteten, brugbarheden og værdien, når det sammenlignes med lignende boliger.
Bemærk, at det er en vurderingssag fx grundet husets alder, hvorfor man bør tage dialogen med sit selskab. Forestiller man sig, at man har investeret i et hus fra før 1970’erne, som er opført efter de gældende standarder i sin tid, vil denne i forbindelse med eksempelvis en fugtskade ikke få dækket udbedringsomkostningerne, da mangel på et dræn ikke har været en standard. Derfor er det en god idé at undersøge husets historie samt efterse huset med en byggesagkyndig.
Her under er nogle gode råd til, hvad man skal være opmærksom på:
·         Gennemgå boligen med en uafhængig sagkyndig – besigtigelse
·         Gennemgå tilstandsrapporten – særligt fokus på skader – kategori rød og gul
·         Gennemgå elinstallationsrapporten – særligt fokus på ulovlige installationer
·         Undersøg opførelsesåret – fokuser på byggestandarderne
·         Undersøg historikken – er der foretaget ændringer, renovering, ombygning?
·         Hvis sælger har indhentet et tilbud på ejerskifteforsikring - tjek vilkårene for ejerskifteforsikringen. Forsikringsselskabet kan have tage forbehold for visse skader med afsæt i rapporterne.
Skriver man under på købsaftalen, og man er blevet gjort opmærksom på skader, men som man ikke selv udbedrer, så er det på eget ansvar.

Original
This post's author has indicated that the content is his/her own.
Your avatar
Created 7 months ago
Post image : Gode råd til når du skal købe en bolig

Gode råd til når du skal købe en bolig

I dette indlæg får du gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, når du skal købe drømmeboligen. Et vigtigt aspekt i køb af en ny bolig er, hvordan du er forsikret, hvis man efter købet indser, at der er fejl og mangler i boligen, som forringer forholdene og funktionaliteten. For at danne sig et overblik over boligens tilstand, så skal man som minimum forlange at se tilstands- og elinstallationsrapporten, som en sagkyndig skal have udarbejdet. Dog er tilstandsrapporten og en elinstallationsrapport ikke ensbetydende med, at der i fremtiden kan forekomme skader på boligen. Det skyldes, at nævnte rapporter trods karakteren for gyldigheden ikke altid omfatter skjulte mangler og påpegning af ulovlige installationer. Derfor er det vigtigt, at man er forsikret i tilfælde af udbedring af skaderne. Endvidere stilles der ikke krav om, at sælger får udarbejdet de nævnte rapporter, da der ikke er lovpligtigt.
Gennem en ejerskifteforsikring kan man trygt foretage en hushandel, hvis der på et senere tidspunkt bliver behov for at udbedre end alvorlig skade på boligen. Vigtigt er det at huske på, at sådan en forsikring kan træde i kraft, hvis sælger ikke har oplyst om ulovlige installationer, og at disse ikke er fremlagt i rapporterne for boligen. Dermed kan man dokumentere for dette og få forsikringen til at betale for udbedring af skaden. Hvis der ikke er en forsikring, som kan dække omkostningerne, kan det blive en dyr udgift – særligt ulovlige vvs-installationer.  
For at tegne en ejerskifteforsikring gælder det, at sælger tilbyder dig som køber at betale halvdelen af præmien. Det er ikke alle der vælger denne forsikring, men det anbefales. Priser på ejerskifteforsikringer varierer alt efter boligens størrelse, hvorfor man kan hente et tilbud på ejerskifteforsikring fra en udbyder.
Tjek tilstands- og elinstallationsrapporten
Før du vælger at skrive under på en købsaftale med sælgeren, er det en god idé at gennemgå rapporterne for skader og betegnelser. Vigtigt er det at gennemgå rapporterne for skader, da det er disse, som kan volde problemer for dig i fremtiden. I tilstandsrapporten vil forhold kategoriseret i farverne rød, gul, grå og sort. Den røde angiver kritiske skader, gul angiver alvorlige skader, grå angiver mindre alvorlige skader, og sort angiver mulige skader. Det anbefales, at man er særligt opmærksom på betegnelserne rød og gul, hvor man her også kan læse om udviklingen af skaderne.
Ved elinstallationsrapporten er betegnelserne risiko for stød, risiko for brand, ulovlige elinstallationer, og undersøges nærmer angivet.
Efterse boligen
Gå i dybden med rapporten og allier dig med en fagperson, som kan rådgive dig, da deres erfaring kan være guld værd. Hvis man skriver under på købsaftalen uden at undersøge de give forhold, kan det resultere i alvorlige skader, som man selv bærer risikoen for, da man ikke har tjekket op på det.
·         Tjek evt. revner – mur eller sokkel
·         Tjek fugtdannelse – i vægge og kælder
·         Tjek taget for evt. utætheder
·         Tjek elinstallationer
·         Tjek vvs-installationer
·         Tjek vindueskarme – utætheder, mørhed, gennemtæring m.m.
Tegn en ejerskifteforsikring
Det er som benævnt ikke alle forhold, som står skrevet i rapporterne, hvorfor det er en god idé at tegne en ejerskifteforsikring. Undersøgelser i forbindelse med forsikringssager indikerer, at en ejerskifteforsikring kunne være brugt mindst en ud af fem gange. Forhør dig med eksperter indenfor ejerskifteforsikringer, som kan rådgive dig gennem processen og skabe trygge rammer. I dialogen med konsulenten kan man også drøfte det hyppigst stillede spørgsmål ”hvad dækker en ejerskifteforsikring?”.

Original
This post's author has indicated that the content is his/her own.
Your avatar
Created 7 months ago
Post image : Gode råd til  at få en fod ind på boligmarkedet

Gode råd til at få en fod ind på boligmarkedet

En god og stor opsparing har indflydelse på, hvor meget man kan låne i banken. Har du opsparet 5% kan du låne fire gange din husstands samlede årsindkomst før skat. Har du sparet 10% op, kan du låne frem gange den årlige husstandsindkomst. Jo mere du har sparet op, jo mere har du at købe dit nye hus for. 
Ens samlede gæld modregnes i forhold til hvad man kan låne. Derfor forsøg at have en så lav gæld, som muligt. Du kan evt. overveje om der er investeringer, som kan vente til et senere tidspunkt. Eks. hvis du også overvejer at købe en ny bil e.l.
Tag højde for din jobsikkerhed i forbindelse med boligkøb. Frygter du for jobbet, så tag snakken med banken, så hurtigt som muligt, mens du stadig har job. Hvis du er i tvivl, kan det også være en fordel, at vente til du føler dig mere sikker i dit job. 
Det kan være fristende at springe til hurtigt og købe dit nye hus. Som førstegangskøber er der dog flere faldgruber, som man kan undgå. Gør forarbejdet grundigt, så du er forberedt, når den rette bolig dukker op. De tre næste råd omhandler de typiske faldgruber, som du bør undgå.
Du har fået lov til at låne et beløb i banken, men hvis det er muligt, bør du forsøge at finde en bolig, hvor du ikke gør brug af det fulde købsbudget. Det kan være svært at finde en bolig, som bedst muligt lever op til dine ønsker og behov under købsbudgettet. Der er dog nogle fordele ved at købe under budget. Det giver dig større økonomisk fleksibilitet, hvis der skulle ske ændringer i husstandens indkomst eller du får andre uforudsete udgifter. 
Som førstegangskøber undersøger man typisk ikke alle lånemulighederne grundigt. Uanset hvor lang tid du har haft din bank, eller hvor glad du er for din bankrådgiver, så er det altid en god idé at undersøge andre lånemuligheder, da låneomkostningerne varierer. Spørg også forskellige typer af banker både større banker og mindre lokale sparekasser. 
Sæt dig grundigt ind i markedet. Hvad er den gennemsnitlige kvadratmeterpris i det område, du vil bo i. Hvilke lokalplaner er der, kommer der nye bebyggelser o.l. Men den viden har du et bedre grundlag, for at vurdere om et tilbud er værd at slå til på eller ej.
Læs mere om Dansk Boligforsikring og deres råd til førstegangskøbere her

Your avatar
Created 7 months ago