Sådan hænger ejerskifteforsikring og huseftersynsordning

A person sitting at a table with a laptop
En ejerskifteforsikring kommer i spil under et boligkøb, hvor man som køber skal forholde sig til, hvorvidt man ønsker at tegne den. Du kan læse mere om ejerskifteforsikringen her.
Før du som køber kan tage beslutningen om, om du ønsker at tegne forsikringen, kræver det dog, at sælger benytter sig af huseftersynsordningen. Og hvad vil det så sige? Huseftersynsordningen er en ordning, som er udformet for at stille både køber og sælger i en bedre situation under et boligkøb. Såfremt sælger gør nytte af den, er han eller hun fritaget for det tiårige ansvar, der i udgangspunktet foreligger. Sælger skal få udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport, indhente tilbud på en ejerskifteforsikring og præsentere dette for køber, samtidigt med at han/hun skal tilbyde at betale halvdelen af forsikringspræmien. Først når dette er gjort, kan køber beslutte, hvorvidt en ejerskifteforsikring skal tegnes. Sælger er dog under alle omstændigheder fritaget for ansvaret, når de opfyldte krav i huseftersynsordningen er opfyldt. En lille pointe, der er værd at pointere her, er, at der stadig kan være nogle få forhold, som sælger kan ende med at være ansvarlig for - det er dem, der ikke er undersøgt i forbindelse med tilstandsrapporten. Dem kan du læse mere om på denne side, hvor der tages udgangspunkt i en sælgeransvarsforsikring.

Såfremt du som køber vælger at takke ja, skal du være opmærksom på tidsfristen. En ejerskifteforsikring skal være tegnet, inden du overtager den pågældende bolig, og aller senest inden du får nøglerne leveret. Det er nødvendigt at overholde denne frist, før forsikringen skal være gyldig. Allerede før du skriver under, er det også vigtigt, at du har gennemlæst betingelserne og forstået, hvornår du er dækket, og hvornår du ikke er.

You may also like

Discussion

No comments yet... Be the first to leave a reply! Login here

avatar
Danskboligforsikring
0 Karma
14 Posts

Made with by Mamby