Boom i boligpriserne under corona

Stor vækst i huspriserne / Dansk Boligforsikring
Corona har været en del af vores dagligdag i snart et lille år og er det forsat. Selvom pandemien har haft konsekvenser for mange, har sygdommen dog ikke haft den negative indflydelse på det danske boligmarked, som mange ellers havde forudset.

Faktisk er billedet det modsatte. Over en bred kam har de danske kommuner oplevet en positiv udvikling i boligpriserne i perioden fra januar til september.

Helt forrygende er det især gået på økommunen Ærø, som i den nævnte periode har oplevet en fremgang på 50 procent.

Af andre kommuner, hvor huspriserne også har haft vind i sejlene, er det værd at nævne Frederikshavn, Svendborg, Bornholm og Lolland Kommuner, som alle ligger i toppen, når det kommer til stigninger i huspriser.

Det er Dansk Boligforsikring, der er dykket ned i tallene for udviklingen.

Kigger vi i den anden ende af tabellen, har corona haft en negativ konsekvens for Morsø, Tønder, Brønderslev, Billund og Jammerbugt kommuner. Der er dog kun tale om en mindre tilbagegang i de fleste af kommunerne.

Dansk Boligforsikring er Danmarks førende leverandør af ejerskifteforsikringer. 

You may also like

Discussion

No comments yet... Be the first to leave a reply! Login here

avatar
Danskboligforsikring
0 Karma
14 Posts

Made with by Mamby