ខេមរៈ សិរីមន្ត បីបទជាប់គ្នា

លោក ខេមរៈ សិរីមន្ដ ចូលរួមពិធីមង្គលការបងប្អូនគាត់នៅស្រុកកំណើត ភូមិគរ ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម ច្រៀងចំរៀងបីបទជាប់គ្នា បទទី១. ភព្វ័សំណាង ទី២. ទ្រព្យគាប់ចិន្តា ទី៣. មានតានោះមួយ តាក់ វ៉ាន់ តន្រ្តីសម័យ ថតដោយម្ចាស់ឆានែល Orkes Orkkadong

You may also like

Discussion

No comments yet... Be the first to leave a reply! Login here

avatar
Sothida
1 Karma
15 Posts

My Name: Sothida From: Cambodia Agen: 20 city: Phnom Penh

Made with by Mamby