Десетичните коефициенти са зададени по подразбиране, но ако желаете, можете да промените формата във вертикалното странично меню. Сред наличните са три опции: десетична (2,25), дробна – 1/1 и америк...